dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
ถังขยะพลาสติก (Plastic Bin)
เก้าอี้พลาสติก (Plastic Chair)
ชุดตรวจสอบสารเสพย์ติด (Meth Card)
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine)
ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง (Deltamathrin)
ยางมะตอย (Asphalt)
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Machine)
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (Fire Protection)
อุปกรณ์จราจร (Traffic Equipment)
ธงสัญลักษณ์ (Flag)
เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vests)
โต๊ะพับ (Table)
ถังขยะขนาดเล็กและถุงขยะ (Small Bin & Bag)
อุปกรณ์โรงแรม (Hotel Equipment)
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


ถังขยะพลาสติก
 ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก


ยินดีขอต้อนรับ เข้าสู่ร้านสีน้ำพลาสติก

                   ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบจราจร ไฟกระพริบโซล่าเซลล์

ผลงานชิ้นโบว์แดง (Masterpiece)
 เก้าอี้พลาสติก รุ่นหงส์ มียางกันลื่น สีเขียวสด

เก้าอี้พลาสติก รุ่นหงส์ เกรดเอ มียางกันลื่น สีเขียวสด จำนวน 1900 ตัว

ดูทั้งหมด

ถังขยะ120ลิตร ถังขยะพลาสติก120ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก สีเหลือง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 578 ใบ โดย เทศบาลสามผง

ดูทั้งหมด

ถังขยะพลาสติก (Plastic Bin)
ถังขยะ40ลิตร ถังขยะพลาสติก40ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ราคา 700.00
พิเศษ 530.00
ถังขยะ60ลิตร ถังขยะพลาสติก60ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ราคา 800.00
พิเศษ 650.00
ถังขยะ120ลิตร ถังขยะพลาสติก120ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ราคา 1,200.00
พิเศษ 950.00
ถังขยะ120ลิตร ถังขยะพลาสติก120ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ราคา 1,200.00
พิเศษ 990.00
ถังขยะ240ลิตร ถังขยะพลาสติก240ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ราคา 1,700.00
พิเศษ 1,500.00
ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร
ถังขยะ100ลิตร ถังขยะพลาสติก100ลิตร ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล ถังขยะกทม ขายส่งถังขยะพลาสติก
ราคา 750.00
พิเศษ 650.00
ถังขยะพลาสติก 200 ลิตร
ราคา 850.00
พิเศษ 700.00
ราคา 1,300.00
พิเศษ 990.00
ราคา 995.00
พิเศษ 750.00
ราคา 1,900.00
พิเศษ 1,700.00
ดูทั้งหมด..
เก้าอี้พลาสติก (Plastic Chair)
เก้าอี้พลาสติก ขายส่งเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ เก้าอี้มีพนักพิง plastic chair เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้ถวายวัด เก้าอี้SML เก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ทำบุญ เก้าอี้งานวัด เก้าอี้ร้านหมูกระทะ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้บริจาควัด เก้าอี้โต๊ะจีน
ราคา 220.00
พิเศษ 200.00
เก้าอี้พลาสติก ขายส่งเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ เก้าอี้มีพนักพิง plastic chair เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้ถวายวัด เก้าอี้SML เก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ทำบุญ เก้าอี้งานวัด เก้าอี้ร้านหมูกระทะ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้บริจาควัด เก้าอี้โต๊ะจีน
ราคา 250.00
พิเศษ 215.00
เก้าอี้พลาสติก ขายส่งเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ เก้าอี้มีพนักพิง plastic chair เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้ถวายวัด เก้าอี้SML เก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ทำบุญ เก้าอี้งานวัด เก้าอี้ร้านหมูกระทะ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้บริจาควัด เก้าอี้โต๊ะจีน
ราคา 210.00
พิเศษ 185.00
เก้าอี้พลาสติก ขายส่งเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ เก้าอี้มีพนักพิง plastic chair เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้ถวายวัด เก้าอี้SML เก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ทำบุญ เก้าอี้งานวัด เก้าอี้ร้านหมูกระทะ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้บริจาควัด เก้าอี้โต๊ะจีน
ราคา 200.00
พิเศษ 180.00
เก้าอี้พลาสติก ขายส่งเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ เก้าอี้มีพนักพิง plastic chair เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้ถวายวัด เก้าอี้SML เก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ทำบุญ เก้าอี้งานวัด เก้าอี้ร้านหมูกระทะ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้บริจาควัด เก้าอี้โต๊ะจีน
ราคา 200.00
พิเศษ 180.00
เก้าอี้พลาสติก ขายส่งเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ เก้าอี้มีพนักพิง plastic chair เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้ถวายวัด เก้าอี้SML เก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ทำบุญ เก้าอี้งานวัด เก้าอี้ร้านหมูกระทะ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้บริจาควัด เก้าอี้โต๊ะจีน
พิเศษ 160.00
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมจัดเลี้ยง ขายผ้าคลุมเก้าอี้ ้เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้ผ้าคลุม
ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมจัดเลี้ยง ขายผ้าคลุมเก้าอี้ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้ผ้าคลุม โต๊ะจีน
ดูทั้งหมด..
อุปกรณ์จราจร (Traffic Equipment)
ไฟกระพริบจราจร ไฟกระพริบพลังงงานแสงอาทิตย์ โคมไฟกระพริบ led ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ โคมไฟกระพริบจราจร
ราคา 5,000.00
พิเศษ 4,500.00
กระจกโค้ง
ราคา 1,400.00
พิเศษ 1,000.00
แผงกั้นจราจร แผงเหล็กกั้น แผงเหล็กจราจร
ราคา 1,500.00
พิเศษ 1,300.00
กรวยยางจราจร
ราคา 220.00
พิเศษ 200.00
แบริเออร์ กำแพงน้ำ แบริเออร์แบ่งช่องจราจร แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ แบริเออร์กั้นน้ำ แบริเออร์สีส้ม
ราคา 2,500.00
พิเศษ 2,200.00
 ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม หยุดตรวจฉุกเฉิน
ราคา 8,500.00
พิเศษ 8,000.00
เสาหลักอ่อน เสากั้นเขตจราจร เสาจราจร เสาล้มลุก เสาล้มลุกจราจร เสาแบ่งเขต
กระบองเรืองแสงไฟกระพริบ
ราคา 220.00
พิเศษ 200.00
 รับผลิต ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง สะท้อนแสง
ธงราว
ราคา 65.00
พิเศษ 50.00
ดูทั้งหมด..
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (Fire Protection)
ถังดับเพลง
ราคา 720.00
พิเศษ 680.00
สายส่งน้ำดับเพลิง
ดูทั้งหมด..
โต๊ะพับ (Table)
โต๊ะพับ โต๊ะสัมนา โต๊ะพับอเนกประสงค์
ราคา 1,200.00
พิเศษ 900.00
โต๊ะพับ
ราคา 2,700.00
พิเศษ 2,250.00
เก้าอี้ประชุม
ดูทั้งหมด..
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine)
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
ราคา 18.00
พิเศษ 16.00
ดูทั้งหมด..
ยางมะตอย (Asphalt)
 ยางมะตอย ยางมะตอยสำเร็จรูป
ราคา 105.00
พิเศษ 75.00
ดูทั้งหมด..
เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vests)
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อจราจร ผลิตเสื้อจราจร เสื้อเซฟตี้ ผลิตเสื้อสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสงตำรวจ เสื้อกั๊กจราจร
ดูทั้งหมด..
ผลงานที่ผ่านมา (Show Case)
ไฟกระพริบพลังงงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบจราจร ไฟกระพริบโซล่าเซลล์

  ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. (5w) สีเหลือง จำนวน 50 ตัว ส่งตรงถึง ทม.เพชรบูรณ์

More...

เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อเซฟตี้ เสื้อจราจร เสื้อสะท้อนแสง อปพร เสื้อตำรวจ เสื้อสะท้อนแสงตำรวจ เสื้อกั๊ก เสื้อจราจรสะท้อนแสง ผ้าตาข่าย ผลิตเสื้อสะท้อนแสง ขายส่งเสื้อสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสงราคาถูก โรงงานเสื้อสะท้อนแสง ผลิตเสื้อสะท้อนแสง

 เสื้อสะท้อนแสง รวมผลงานสกรีน และตัดเย็บ หลากหลายแบบ

More...

ถังขยะพลาสติก

  ถังขยะ240ลิตร ถังขยะ120ลิตร ถังขยะ200ลิตร ลูกค้ากระหน่ำ่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งรวดเร็วเรียบร้อย 

More...

ถังขยะพลาสติก

 ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร  สั่งสวยๆ 6 สีกันไปเลย จัดส่ง ตลาดสดลำลูกกา 60 ใบ

More...

ถังขยะพลาสติก

ประมวลภาพ ลูกค้า เหมารถเข้ามารับ ถังขยะพลาสติก ด้วยตัวเองยังโรงงาน

More...

เก้าอี้พลาสติก,ขายเก้าอี้พลาสติก,เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ,เก้าอี้มีพนักพิง,plastic chair,เก้าอี้ร้านอาหาร,เก้าอี้ถวายวัด,เก้าอี้SML,เก้าอี้โต๊ะจีน,เก้าอี้ ถวายวัด, เก้าอี้งานวัดเก้าอี้ร้านหมูกระทะ,เก้าอี้พลาสติก,เก้าอี้ถวายวัด,เก้าอี้โต๊ะจีน,โรงงานเก้าอี

 เก้าอี้พลาสติก รุ่นมังกร  500 ตัว จัดส่งยัง วัดป่ากลางทุ่ง

More...

แผงกั้นจราจร

 แผงกั้นจราจร 1.5 เมตร  จน.135 แผง ไม่มีล้อ  จัดส่งไปยัง บจก.ยารา(ประเทศไทย)

More...

แบริเออร์, กำแพงน้ำ, แบริเออร์แบ่งช่องจราจร, แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้, แบริเออร์กั้นน้ำ, แบริเออร์สีส้ม

  แบริเออร์ กว่า 100 อัน ส่งตรงยัง Central Plaza Westgate เรียบร้อย

More...

Seenam-Plastic Shop. Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ร้านสีน้ำ-พลาสติก

ที่อยู่: เลขที่27/44 ถนน เทศบาล6 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
เบอร์โทร: 081-8133526 หรือ 084-1602722
อีเมล์/MSN: lek_swtkm@hotmail.com หรือ boorin_mba@hotmail.com
เว็บไซต์: www.seenam-plastic.com