dot dot
dot
Թ


  [Help]
dot
ѧоʵԡ (Plastic Bin)
ʵԡ (Plastic Chair)
شǨͺʾԴ (Meth Card)
ѤչͧѹعѢ (Rabies Vaccine)
ԵѳӨѴاŧ (Deltamathrin)
ҧе (Asphalt)
ͧ͡ѹ (Fogging Machine)
ػóҸó (Fire Protection)
ػóҨ (Traffic Equipment)
ѭѡɳ (Flag)
з͹ʧ (Safety Vests)
оѺ (Table)
ѧТҴжا (Small Bin & Bag)
ػóç (Hotel Equipment)
dot
ѤѺ

dot


ѧоʵԡ
ҹչӾʵԡ


safety ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧԵ  
 ͨҨ ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧͻ ͡ ͵Ǩ з͹ʧǨ ͡ ͨҨз͹ʧ Եз͹ʧ ͡û з͹ʧ çҹз͹ʧ з͹ʧ з͹ʧû ͡ ͨҨз͹ʧ Եз͹ʧ ͡û ͡з͹ʧ ૿
͡ ͨҨз͹ʧ Եз͹ʧ ͡û ͡з͹ʧ ૿safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû  safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
з͹ʧҴ ૿з͹ʧ2ᶺ з͹ʧẺ١ з͹ʧẺ
safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû   safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
: SN0066
: safety ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧԵ
: safety ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧԵ
´ :
Ե з͹ʧ ͨҨ ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧͻ ͡ ͵Ǩ з͹ʧǨ ͡ ͨҨз͹ʧ Եз͹ʧ ͡û з͹ʧ çҹз͹ʧ з͹ʧ з͹ʧû
´ :

 ѺԵ з͹ʧ ءٻẺ Ҥ鹵 70 ҷ

 

safety ͡з͹ʧ з͹ʧԵ ͡ꡤҹ з͹ʧsafety safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû.     

 

ѺԵз͹ʧ safety ء ءٻẺ ͧöԵ з͹ʧ safety Ẻҹͧ 

 

        з͹ʧ             з͹ʧ   
  Ẻ 100 70ҷ               ¤ͧ
з͹ʧ ͡з͹ʧ ૿ ͨҨ з͹ʧ ͻ ͵Ǩ з͹ʧǨ ͡ ͨҨз͹ʧ ҵҢ Եз͹ʧ з͹ʧ з͹ʧҤҶ١ çҹз͹ʧ Եз͹ʧ    з͹ʧ ͡з͹ʧ ૿ ͨҨ з͹ʧ ͻ ͵Ǩ з͹ʧǨ ͡ ͨҨз͹ʧ ҵҢ Եз͹ʧ з͹ʧ з͹ʧҤҶ١ çҹз͹ʧ Եз͹ʧ
            ԡٵҧ                       ԡٵҧ з͹ʧ ҧǧ   з͹ʧ  
з͹ʧ Ƿҧǧ             
Ǩ
з͹ʧ ͨҨ ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧ ͻ ͵Ǩ з͹ʧǨ ͡ ͨҨз͹ʧ ҵҢ Եз͹ʧ з͹ʧ з͹ʧҤҶ١ çҹз͹ʧ Եз͹ʧ              з͹ʧ ͨҨ ͡з͹ʧ ૿ з͹ʧͻ ͡ ͵Ǩ з͹ʧǨ ͡ ͨҨз͹ʧ Եз͹ʧ ͡û з͹ʧ çҹз͹ʧ з͹ʧ з͹ʧû
        ԡٵҧ                               ԡٵҧ


͡ѹ з͹ʧ     
safety ҹҧ 
                                                   .ѡҤʹ

͡ѹҨ ͡ѹǨ ͡ѹз͹ʧҤ ͡ѹ ͡ѹз͹ʧ ͡ѹԴᶺз͹ʧ          safety ͡з͹ʧ ͡ꡤҹ з͹ʧԵ з͹ʧsafety з͹ʧsecurity safetyз͹ʧ ͡ꡤҹҧ з͹ʧû
           ԡٵҧ                            ԡٵҧ  

 

 


ӹǹ      


Seenam-Plastic Shop. Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ҹչ-ʵԡ

: Ţ27/44 Ⱥ6 .ҧ⾸˹ .⤡ ҹ 12160
: 081-8133526 084-1602722
/MSN: lek_swtkm@hotmail.com boorin_mba@hotmail.com
䫵: www.seenam-plastic.com