ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
ถังขยะพลาสติก (Plastic Bin)
เก้าอี้พลาสติก (Plastic Chair)
ชุดตรวจสอบสารเสพย์ติด (Meth Card)
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine)
ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง (Deltamathrin)
ยางมะตอย (Asphalt)
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Machine)
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (Fire Protection)
อุปกรณ์จราจร (Traffic Equipment)
ธงสัญลักษณ์ (Flag)
เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vests)
โต๊ะพับ (Table)
ถังขยะขนาดเล็กและถุงขยะ (Small Bin & Bag)
อุปกรณ์โรงแรม (Hotel Equipment)
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


ถังขยะพลาสติก
ร้านสีน้ำพลาสติก


ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์icon  
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
 ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
 ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
 ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
รหัส : SN0050
ยี่ห้อ : ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์
รุ่น : ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : https://www.seenam-plastic.com/
รายละเอียดย่อ :
โรงงานผลิต ป้ายเตือนทางโค้ง หรือ ป้ายเชฟรอน ชนิดโซล่าเซลล์ มาตรฐานกรมทางหลวง พร้อมนำไปติดตั้งกับเสาได้ทันที
รายละเอียดทั้งหมด :

ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนแนวโค้ง ป้ายเชฟรอน ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์ ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด
แผงโซล่าเซลล์  : 10w, แรงดัน 17v, กระแส 360mA

โคมไฟขนาด  : กว้าง 60 ซม. x ยาว 75 ซม. 

ประเภทโคม  : แบบเดี่ยว / แบบโคมคู่

แบตเตอรี่  : แบบแห้ง, แรงดัน 12v, กระแส 12Ah

LEDs  : สี เหลือง / แดง, ขนาด 5 มม., LED 120 ดวง 

อายุการใช้งาน  : มากกว่า 100,000 
ชั่วโมง

อัตราการกระพริบ  : 60 ครั้ง/นาที (สามารถปรับได้)

ไฟสำรอง  : 48 ชั่วโมง

ระยะการมองเห็น  : ประมาณ 500 เมตร 


หน้าที่ของ ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอนป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์
จุดประสงค์มีไว้แจ้งเตือน ให้ผู้ขับขี่ทราบว่าข้างหน้ากำลังจะมีทางโค้ง ให้ผู้ขับขี่ได้ระมัดระวัง / ลดความเร็ว / ทราบเส้นทางได้ง่ายขึ้น / ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น และเป็นการตือนถึงสิ่งที่จะเจอข้างหน้าอีกด้วย
         ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนแนวโค้ง ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์
                             
แบบโคมเดี่ยว
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเตือนทางโค้ง, ป้ายเตือนแนวโค้ง, ป้ายเชฟรอน, ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์, ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้ง, ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนแนวโค้ง ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์
                             
แบบโคมคู่


จำนวน      


Seenam-Plastic Shop. Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ร้านสีน้ำ-พลาสติก

ที่อยู่: เลขที่79/97 ถนน เทศบาล6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทร: 081-8133526 หรือ 084-1602722
อีเมล์/MSN: lek_swtkm@hotmail.com หรือ boorin_mba@hotmail.com
เว็บไซต์: www.seenam-plastic.com