ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Թ


  [Help]
dot
ѧоʵԡ (Plastic Bin)
ʵԡ (Plastic Chair)
شǨͺʾԴ (Meth Card)
ѤչͧѹعѢ (Rabies Vaccine)
ԵѳӨѴاŧ (Deltamathrin)
ҧе (Asphalt)
ͧ͡ѹ (Fogging Machine)
ػóҸó (Fire Protection)
ػóҨ (Traffic Equipment)
ѭѡɳ (Flag)
з͹ʧ (Safety Vests)
оѺ (Table)
ѧТҴжا (Small Bin & Bag)
ػóç (Hotel Equipment)
dot
ѤѺ

dot


ѧоʵԡ
ҹչӾʵԡ


ѧоʵԡ 120 Ե Ҥ 950 ҷ  
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
 ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
: SN120S
: ѧоʵԡ120Ե Ҥ 950 ҷ
: ѧоʵԡ120Ե Ҥ 950 ҷ
Ҥһ :  1,200.00      
ҤҾ :  950.00
´ :
ѧоʵԡ 120 Ե
ԵԸթմٻ¾ʵԡسҾ٧Դ˹Ǿ HDPE
͡ôдҧ ᴴ ҹءҾҡ
鹼ºѹӤҴٴѺ ʡá
ẺԧԴ-Դ 2 ҹ ҹ
_________________

ҹչӾʵԡ Ң ѧоʵԡ ѧȺ ҷ ѧ120Ե ѧ200Ե ѧ240Ե ֧ ѧ40Ե ѧ60Ե ѧ100Ե ѧ ¨Ѵ ѧоʵԡHDPE ˹ 㹡ҹ öʡչѴ ѧ¡
´ :

++ԡ++ٵҧùҹͧ١

 ç¹ૹѧ ѧоʵԡ 120 Ե

ͺ.˹ͧͪҧ ѧоʵԡ 120 Ե

 Ⱥ ѧоʵԡ 120 Ե

ѧоʵԡ 120 Ե  Ẻ
ẺҤͺç


Ҵ    460 . x 460 . x 1,050 .

* ʵ ¡ Ѻ ѧ120Ե  з ѹ ҹöԴ˹ҷʹٻẺ

**
աѧպԡ ʡչͤҧ 1 ҹ ҹͧ ѧоʵԡ (ҡ觫ͨӹǹ 40 㺢)

 سѵԢͧ ѧоʵԡ     
    
- ѧ120Ե ԵԸթմٻ¾ʵԡسҾ٧Դ˹ǾHDPE (High Density Polyethylene)     

     - ѧ120Ե ͡ôдҧᴴҹءҾҡͧ       

     - ѧ120Ե 鹼ºѹӤҴٴѺ ʡá

     - ѧ120Ե ẺԧԴ-Դ 2 ҹ ҹ

     - ѧ120Ե ¹͡Ҥ ӹѡҹҧ
    

: ѧоʵԡ ءҴʵԡ سҾҵðҹô A

 ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե

¡բͧѧ

1.ѧоʵԡ ѧз ѡ Тաҡ·ö

2.ѧоʵԡ
ͧ ѧзöӡѺ д Ǵ ǹ

3.ѧоʵԡ
չԹ ѧзöӡѺ ا ʵԡ

4.ѧоʵԡ
ѧз繾 ѹ лͧ ẵ Ҧŧ

ѧоʵԡѺŽ͡
ѡǴ
ФҴʹͧӤѭآҾ
͹Ǵ Ҩ֧ͧè˹¶ѧ
ͧѺŽ¤سҾ٧ ҹ ͡áӨѴ
Ž㹪ԵШѹآѡɳзͺ-
ʹͧ ءٻẺҹͤسҾԵǴ-

 ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե

ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Եҡʹ سҡ͡´͵Դ͡Ѻ
-ʡ :  *
:  *
Դ :  *
Թҷͧ觫 : ѧоʵԡ ¹͡ 120 Ե
ѧоʵԡ ¹͡ 240 Ե
ѧн 100 Ե
ѧе 120 Ե
ѧе 60 Ե
ѧе 40 Ե
:
չԹ

ͧ
ӹǹ :
ѧѴ㹡èѴԹ :
´ :ԹҷǢͧ

ѧ40Ե, ѧоʵԡ40Ե, ѧоʵԡ, ѧзç40Ե, ѧ40Ե, ѧ¡, ѧ40Ե, ѧнԧ40Ե
Ҥ: 700.00
: 530.00
ѧ60Ե, ѧоʵԡ60Ե, ѧоʵԡ, ѧзç60Ե, ѧ60Ե, ѧ¡, ѧ60Ե, ѧнԧ60Ե
Ҥ: 800.00
: 650.00

ѧ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧоʵԡ120Ե, ѧ120Ե, ѧзç120Ե, ѧ¡, ѧнԧ2ҹ, ѧнԧ120Ե
Ҥ: 1,200.00
: 950.00
ѧ100Ե, ѧоʵԡ100Ե, ѧ100Ե÷ç, ѧ¡100Ե, ѧС100Ե, ѧнԧ100Ե, ѧ100Եýԧ, ѧзç, ѧзç100Ե
Ҥ: 750.00
: 650.00

ѧ240Ե, ѧоʵԡ240Ե, ѧоʵԡ, ѧ¡240Ե, ѧȺ, ѧС, ѧн1ͧ240Ե, ѧ240Ե, 觶ѧоʵԡ, ѧнº240Ե
Ҥ: 1,700.00
: 1,500.00
  
Seenam-Plastic Shop. Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ҹչ-ʵԡ

: Ţ79/97 Ⱥ6 .ҧ .⤡ .ҹ 12160
: 081-8133526 084-1602722
/MSN: lek_swtkm@hotmail.com boorin_mba@hotmail.com
䫵: www.seenam-plastic.com