ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
ถังขยะพลาสติก (Plastic Bin)
เก้าอี้พลาสติก (Plastic Chair)
ชุดตรวจสอบสารเสพย์ติด (Meth Card)
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine)
ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง (Deltamathrin)
ยางมะตอย (Asphalt)
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Machine)
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (Fire Protection)
อุปกรณ์จราจร (Traffic Equipment)
ธงสัญลักษณ์ (Flag)
เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vests)
โต๊ะพับ (Table)
ถังขยะขนาดเล็กและถุงขยะ (Small Bin & Bag)
อุปกรณ์โรงแรม (Hotel Equipment)
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


ถังขยะพลาสติก
ร้านสีน้ำพลาสติก


ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ราคา 530 บาท  
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตรถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
รหัส : SN40
ยี่ห้อ : ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ราคา 530 บาท
รุ่น : ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ราคา 530 บาท
ราคาปกติ :  700.00      
ราคาพิเศษ :  530.00
รายละเอียดย่อ :
• ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร
• ทนต่อกรดและด่างทนแดดทนฝนใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ
• ฝาแบบสวิงเปิด-ปิด 2 ด้าน
• พื้นผิวเรียบมันทำความสะอาดง่ายไม่ขึ้นราไม่ดูดซับกลิ่นและสิ่งสกปรก
• ฝาถังมีที่จับแบบสอดได้ เปิด-ปิด ได้สะดวก
• ผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPE
_________________

ร้านสีน้ำพลาสติก เราขายส่ง ถังขยะพลาสติก ถังขยะเทศบาล อาทิ ถังขยะ120ลิตร ถังขยะ200ลิตร ถังขยะ240ลิตร รวมถึง ถังขยะ40ลิตร ถังขยะ60ลิตร ถังขยะ100ลิตร ซึ่งเป็น ถังขยะไม่มีล้อ โดยจัดเป็น ถังขยะพลาสติกHDPE หนา ทนในการใช้งาน สามารถสกรีนจัดเป็น ถังขยะแยกประเภท ได้
รายละเอียดทั้งหมด :

ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร 

ขนาด      350 มม. x 380 มม. x 755 มม.

วัสดุ         HDPE

ถังขยะพลาสติกสำหรับขยะมูลฝอยเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพราะความสะอาดปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เราจึงจำหน่ายถังขยะรองรับขยะมูลฝอยคุณภาพสูงเพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยในชีวิตประจำวันจามสุขลักษณะที่ดีให้ตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของ ถังขยะพลาสติก     
    
- ผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียว
       พิเศษ
HDPE (High Density Polyethylene)    
     - ทนต่อกรดและด่างทนแดดทนฝนใช้งานได้ทุกสภาพ
       อากาศในเมืองไทย
    
     - ฝาถังมีที่จับแบบสอดได้เปิด-ปิดได้สะดวก    
     - พื้นผิวเรียบมันทำความสะอาดง่ายไม่ขึ้นราไม่ดูดซับกลิ่น
       และสิ่งสกปรก
     
     - ฝาแบบสวิงเปิด-ปิด 2 ด้าน เหมาะแก่การใช้งานทั้งภายใน
     - ภายนอกอาคาร และสำนักงานต่างๆ    

เพิ่มเติม: ถังขยะทุกขนาดใช้พลาสติกเม็ดใหม่ คุณภาพเกรด A

ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
 

++คลิก++ดูตัวอย่างการนำไปใช้งานของลูกค้า

อบต.หนองเสือช้าง ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร

 

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :  *
อีเมล์ :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
ประเภทสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ : ถังขยะพลาสติก ตั้งภายนอก 120 ลิตร
ถังขยะพลาสติก ตั้งภายนอก 240 ลิตร
ถังขยะฝาแกว่ง 100 ลิตร
ถังขยะตั้ง 120 ลิตร
ถังขยะตั้ง 60 ลิตร
ถังขยะตั้ง 40 ลิตร
สี : สีเขียว
สีน้ำเงิน
สีแดง
สีเหลือง
จำนวน :
จังหวัดในการจัดส่งสินค้า :
รายละเอียดเพิ่มเติม :สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังขยะ40ลิตร, ถังขยะพลาสติก40ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม40ลิตร, ถังขยะใส40ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ40ลิตร, ถังขยะฝาสวิง40ลิตร
ราคา: 700.00
พิเศษ: 530.00
ถังขยะ60ลิตร, ถังขยะพลาสติก60ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะทรงเหลี่ยม60ลิตร, ถังขยะใส60ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะไม่มีล้อ60ลิตร, ถังขยะฝาสวิง60ลิตร
ราคา: 800.00
พิเศษ: 650.00

ถังขยะ120ลิตร, ถังขยะพลาสติก120ลิตร, ถังขยะพลาสติกไม่มีล้อ120ลิตร, ถังขยะไม่มีล้อ120ลิตร, ถังขยะทรงเหลี่ยม120ลิตร, ถังขยะแยกประเภท, ถังขยะฝาสวิง2ด้าน, ถังขยะฝาสวิง120ลิตร
ราคา: 1,200.00
พิเศษ: 950.00
ถังขยะ100ลิตร, ถังขยะพลาสติก100ลิตร, ถังขยะ100ลิตรทรงกลม, ถังขยะแยกประเภท100ลิตร, ถังขยะกลม100ลิตร, ถังขยะฝาสวิง100ลิตร, ถังขยะ100ลิตรฝาสวิง, ถังขยะทรงกลมฝาแกว่ง, ถังขยะทรงกลมฝาแกว่ง100ลิตร
ราคา: 750.00
พิเศษ: 650.00

ถังขยะ240ลิตร, ถังขยะพลาสติก240ลิตร, ถังขยะพลาสติก, ถังขยะแยกประเภท240ลิตร, ถังขยะเทศบาล, ถังขยะกทม, ถังขยะฝา1ช่อง240ลิตร, ถังขยะมีล้อ240ลิตร, ขายส่งถังขยะพลาสติก, ถังขยะฝาเรียบ240ลิตร
ราคา: 1,700.00
พิเศษ: 1,500.00
  
Seenam-Plastic Shop. Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ร้านสีน้ำ-พลาสติก

ที่อยู่: เลขที่79/97 ถนน เทศบาล6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทร: 081-8133526 หรือ 084-1602722
อีเมล์/MSN: lek_swtkm@hotmail.com หรือ boorin_mba@hotmail.com
เว็บไซต์: www.seenam-plastic.com